Úvod
Slovensko je krajina hradov a zámkov. Z ich výstavbou sa začalo od polovice 13. stor. z dôvodu tatárskeho vpádu, keď drevené hrady sa prestavujú na kamenné. Pri všetkých dôležitých cestách a vodných tokoch v strategickej polohe vznikajú malé fortifikačné útvary tvorené vežou, palácom a priľahlou hradbou. Rozvojom palebných zbraní rozvíjajú sa aj hrady. Malé hradné jadrá sa rozširujú o predhradia z baštami, neskôr rondelmi, delostreleckými plošinami, ktoré neslúžia už len na obranu, ale svojou vlastnou palebnou silou zaháňajú nepriateľa. Hrady nemali len vojenský význam. Boli správnymi a hospodárskymi centrami okolia. Feudálny páni ich využívali na vystavenie svojho postavenia a moci, preto sa hrady nemenili len z obranného hľadiska ale aj z reprezentatívneho. Nevľúdne hrady sa menia na pohodlné sídla s novými palácmi. Hrady začínajú strácať svoj význam v 18.stor., keď vojenská technika už nerátala so zastaralým systémom hradov.Veľa hradov sa nám do dnešných dní dochovalo len v podobe ruín, ktoré už zďaleka zaujmú svojím zjavom, alebo v podobe zachovalých alebo romanticky prestavaných hradov, ktoré lákajú návštevníka nielen prehliadkami muzeálnych exponátov, ale aj pestrým programom ako je napríklad predstavenie šermiarskych skupín.
V tomto bloku by som Vám chcel predstaviť niektoré naše hrady:
www.kapusianskyhrad.blogspot.com
www.kamenickyhrad.blogspot.com
www.kosickyhrad.blogspot.com
www.oravskyhrad.blogspot.com
www.hraddevin.blogspot.com